Tarihçi, Öğretmen Haşim Albayrak'ın Araştırma yazıları

Haşim Albayrak
1916 Of Direnişi'ne katılan gönüllü birlikler
Of ve Çaykara'dan Rus savaşlarına katılanlar
Osmanlılar Döneminde Trabzonda Spor
Resmi Belgelere Göre Tüm Of ve Çevresi Şehitleri
1916 OF Direnişinde Fotgene (Taşçılar) Köyü
Cafer Velioğlu'nun Of Savaşları Hatıraları
Şeriyye Sicillerinde Kayıtlı Oflu Din Adamları
Melinoz (Ballıca Köyü) Of Direnişi Hatıraları
HAŞİM ALBAYRAK'IN OF DİRENİŞİ KİTABI TANITIM  YAZISI
OFLU HOCA KAVRAMINI OLUŞTURAN DİN ADAMLARI Kitabı çıktı
DOĞU KARADENİZ TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ (Yeni)
MEHMET AKİF'İN SAFAHAT KİTABINDA BAHSETTİĞİ ÜNLÜ OFLU DİN ALİMİ MANDAN HOCA
TRABZON'DA MİSYONERLİK YAPANLAR DA YUNANLI DEĞİL
HAŞİM ALBAYRAK PANEL KONUŞMALARI
EĞİTİM TARİHİ ÜZERİNE KISA BİR BAKIŞ
PADİŞAHLARIN HUZUR DERSLERİNDE OF ALİMLERİ
KÖY ADLARI PONTUS’UN YALAN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR
En Aykırı Hoca - Mustafa Sıtkı Cansızoğlu
Oflu hocalarımızdan Abdullah Yazıcı
DURSUN  NURİ FEVZİ GÜVEN (1883-1977)
Hacı Tahir Efendi
ALİ EFENDİ –GENÇAĞA- (HASANBAYRAKTAROĞLU)
Of Alimleri
HAFIZ SÜLEYMAN BULUT HOCA EFENDİ
HACI MEHMET ŞÜKRÜ BIYIKOĞLU
EKŞİOĞLU HACI SÜLEYMAN YÜCEL
Oflu Hocalardan Ahmet Hulusi Serdaroğlu
İlk Of Araştırmacısı Hasan Hilmi Umur
Oflu Muhammed Emin Efendi
En Büyük Oflu Alimlerden Mehmet Rüştü Aşık Kutlu
İLK UÇAN; OFLU ALİMLER  HAZERFEN AHMET ÇELEBİ’NİN OF VERSİYONU
DİVRAN SÖZÜNÜN ETİMOLOJİSİ[
ŞERİYYE SİCİLLERİNDE OFLULAR
Alim ve Ulema kavramı üzerine:
Of'ta İslamiyet'i Yayan Maraşlılar
Trabzon'daki İlk Spor Kulüplerinin Tarihçeleri
MANDAL HOCA (Mandan Hoca)
Oflu Hocalar Üzerine
iSTANBUL Sahhaflarının son şeyhi ve başkanı bir oflu
Hayrat'a Din İlmini Getiren Hoca Hacı Tahir Efendi
Anadolu tarihi ve pontus kitabının girişi
Maki köyü tarihçesi
 
 


info@ofhayrat.com