1461 den Günümüze Trabzon Tarihi Resimleri Sergisi 1
sanatçı ve toplum birbirini etkileyen, besleyen ve yönlendiren kavramlardır. Bu noktada resim sanatının, toplumumuzun sosyal yaşantısının gerçeklerinden bağımsız yönünü ısrarla öne çıkarmanın bazı boşluklar oluşturduğunu ve sanatçıyı yaşadığı toplumdan soyutladığını görmekteyiz. Oysa Sanatçıda toplumun bir parçasıdır ve toplumun değerlerini asgari düzeyde de olsa paylaşmak durumundadır. Bu düşünceyle uzun zamandır tasarladığım bir projeyi canlandırmaya karar verdim. Bana göre anlamsız bir ihmalin yaşandığı, yaşadığımız kentin tarihi olay ve kişilerinin görselleşmesi konusuna elimden geldiğince katkı oluşturmak için "Trabzon Tarihi Resimleniyor" Projesine başladım. Yeni neslin yaşadıkları kentin tarihi, siyasi ve coğrafi önemini daha rahat algılaması ve kalıcı bilgiler edinmesi görsel sanatlarla çok daha etkili sağlanabilirdi. Bu noktadan hareketle imkânlarım dâhilinde projemi oluşturmaya Trabzon’un Fethi tablosuyla başladım.

İlk olarak Osmanlıdan – Günümüze kadarki bölümü yaklaşık on iki – on beş tabloyla tamamlamayı düşünmekteyim. Milletler ortak değerler oluşturdukça ve paylaştıkça birlik bütünlük ve varlıklarını muhafaza ederler Ortak değerlerin geliştirilmesi güçlendirilmesi ve en geniş katılımla paylaşılması ancak kültürümüzü yukarılara çıkarabilir ve evrensel nitelik kazanmasına olanak sağlar.


Şakir ŞEYİHOĞLU

1970 Yılında Trabzon'un Arsin İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Arsin’de, Orta öğrenimini ise Trabzon'da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ ) Resim İş Eğitimi Bölümü, Resim Ana Dalında öğrenim gördü. 1992 yılında birincilikle mezun oldu. Trabzon ve Gümüşhane illerinde beş yıl Resim- iş öğretmeni olarak görev yaptı. 1998 Yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim iş Öğretmenliği Programında Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Sanatçı, desen, karikatür, suluboya, pastel boya ve yağlıboya teknikleriyle pek çok esere imza atarak, Türkiye’nin çeşitli illerinde otuzdan fazla karma sergiye katıldı. Resim Çalışmaları dışında büyük boyutlu rölyef panolar da çalıştı. Resmi kurumlarda, Müze ve özel koleksiyonlarda pek çok eseri yer almaktadır. Trabzon’da eserlerin tamamı pastel boyadan oluşan kişisel sergiyle bir ilke imza atan sanatçı, Ekim 2008 tarihinde başladığı, yirmi tablodan oluşan "Trabzon Tarihi Resimleniyor" Projesinin ilk etabını oluşturan dokuz tabloyu, EYOF 2011 Kapsamında Trabzon’da sergiledi, Projenin onbir tablodan oluşan ikinci bölümüyle ilgili çalışmalarını halen atölyesinde sürdürmektedirBU TABLOLARIN ADRESİ
http://www.sakirseyihoglu.com/index.html