Of Hayrat vakfında nöbet değişimi olacak mı? , Vakıf kaynakları , Dernek yönetiminle birleştirilmesi doğrumu?
17 Nisan 2015 Cuma Saat 22:14
Üç yıl geçti Of Hayrat vakfında genel kurul vakti geldi, Sayın Celal Yıldırım Abimiz aday olacak mı? Olursa kazanacak mı? 16 Mayısta öğreneceğiz. Müstakbel Aday İzzet Erdoğan'ın duyurusu aşağıda

OFHAYRAT VAKFINDA SEÇİM

OFHAYRAT VAKFI KONGRESİNDE ADAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

   OF-HAYRAT Vakfının Sayın Mütevelli Heyeti Üyesi;

   Vakfımızı daha verimli ve başarılı yönetmek, eserlere eser katmak amacıyla 16 Mayıs’ta yapılacak kongrede, Demokrasi prensipleri doğrultusunda VAKFIN yönetimine talip olmayı düşünüyoruz. Bu düşüncemiz, önerileriniz ve taraflarınızca gösterilecek destek sonucu netleşecektir. Hür iradenizle göreve geldiğimizde; (VAKFA hizmet HAKKA hizmettir) anlayışıyla Vakfımızı layık olduğu yere taşıyacağımıza olan inancımızı ifade ile takdirlerinize arz ve rica ederim.   (Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi İZZET ERDOĞAN )

NİÇİN ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUZ?

   Sayın M.H. Üyeleri, Vakıf yönetimine talip olmak Vakfın yükünü omuza almayı kabullenmektir, elini taşın altına koymaktır mutlak başarılı olmak yükümlülüğüdür. Kısaca Vakfı sırtta taşımaktır VAKFIN EFENDİSİ DEĞİL HİZMETÇİSİ OLMAYI kabullenmektir. Mesaisinden feragat etmektir. Vakfın çıkarları uğruna kendi yaşamından taviz vermektir. Vakfın adından maddi-manevi yada kişisel saygınlık kazanmak değil aksine bu meziyetleri Vakfa kazandırabilmektir. Çıktığın maçı mutlak kazanmak için elinden gelen tüm eforu sarf etmektir. Tribünlere oynamak değil maçı kazanmak için alın teri dökmektir. Seçeceğiniz bu yönetimle vakfımızda gerçek demokrasinin yaşadığını yada yaşatıldığının mimari olacaksınız.

   Biz Vakfımıza katkı sağlayan ve emeği geçenlere minnet ve şükranlarımızı sunacağız. Falancaya veya filancaya rağmen değil geçmiş yönetimleri başarılı görmediğimizden ve sırtladığımız büyük yükün ağırlığını bilmemize rağmen yönetime talip oluyoruz.

   Başkan adaylığım konusunda bazı arkadaşlardan bu konuda falancıyla görüştün mü-filancının olurunu yada desteğini aldın mı gibi sorularla karşılaştım. Değerli arkadaşlar Vakfımızda gerçek demokrasinin uygulanıyor olmasını istiyoruz ve getirmeliyiz. Demokrasilerde şahıslardan icazet almak zorunluluğu yoktur. Kararı baskı grupları değil, toplumun çoğunluğu verir. Adaylığım, toplumsal mutabakatla sağlanırsa geçerlilik kazanacaktır. Altını çizerek ifade ediyorum hiç kimseyle yarışa girmek düşüncesinde değilim. Ön mutabakatla tek aday olarak kabul görürsem aday olacağım.

   Artık bundan böyle Vakfımız atama ile gelen başkanlar ve yöneticiler tarafından değil seçimle gelen başkan ve yönetimler tarafından yönetilmelidir, yönetilecektir.

YÖNETİME GELİRSEK NELER YAPACAĞIZ

   -Öncelikle OF lu hemşerilerimize kuşku ve korkuyla değil güvenle ve sevgiyle bakacağız

   -Siyasal ve sosyal düşünceleri ne kadar farklı olursa olsun OF lu hemşerilerimiz arasında kardeşliğin yerleşeceği, sevginin yeşereceği bir ortam hazırlamayı başta gelen ödevlerden biri sayacağız.

   -Ağaoğlu-paşaoğlu, sağcı-solcu, dinci-dinsiz ayrımı yapmadan üst kimlik olan OF lu kimliğinde her kesimi kucaklayacağız.

   -Bölücü ayırımcı değil birleştirici ve bütünleştirici olacağız.

   -Bütün icraatımız M.H. Üyelerinin gözü önünde olacak yapılan icraatlardan, belirli devrelerde rutin olarak M.H. Üyeleri bilgilendirileceklerdir.

   -Vakfımızın sabit gelirleri yanında ihtiyaç duyulan yada duyulacak maddi gelir kaynakları yaratacağız. Bu cümleden olarak öğrenci bursları asla kesilmeyecek miktarları daha da artırılarak sürdürülecektir.

   -Öğrencilerimize verilen burslar bir sadaka parası olmaktan çıkartılarak en az Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği miktara yükseltilecektir. Üniversiteden mezun olmuş iş arayan gençlerimize kamu-belediye ve özel kesimlerde istihdam edilmelerine referans ve aracı olacağız.

   -Finans kaynakları yaratmak vizyon işidir bu vizyona sahip olduğumuza inanıyorum. Vakfın var olan kurumsal tüzel kişiliğinin saygınlığını koruyacağız ve hatta yükselteceğiz.

   -Tabiidir ki fikir ayrılıklarımız olacaktır, bu fikir ayrılıklarını zenginlik kabul edeceğiz ve medeni ölçüler dahilinde tartışıp karara bağlayacağız. Tüm OF lu hemşerilerimizi adına, soyadına, mali durumuna, eğitim durumuna, sosyal yaşamına, siyasal eğilimine bakmaksızın bağrımıza basacağız.

   -Vakfımızı bir S.T.K. olarak OF ve HAYRATIN sosyo ekonomik sorunlarına çare üretebilir boyuta getirmek için çalışacağız.

   -Tabiidir ki bu söylediklerimizi gerçekleştirmek ekip işidir bunun için yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasını kendim seçeceğim. Ayrıca vakfa katkı sağlamayı düşünen kararlı ve istekli M.H.Üyesi hemşerilerimizle de beraber çalışmaktan onur duyarız.

   -Vakıf tüzüğünde değişiklik yaparak yedi kişi olan yönetim kurulunu dokuza çıkaracağız. Vakıf merkezini Kadıköy’e taşıyacağız.

   -Gerek derneğimiz genel merkeziyle ve gerekse Anadolu yakası şube yönetimiyle ve hatta köy derneklerimiz ve diğer S.T.kuruluşlarımızla yakın iş birliği içerisinde olacağız.

   -Vakıfların kuruluş amaçlarının başında yer alan insanlar arasındaki sosyo ekonomik dengesizliği minimuma indirmek için çaba sarf edeceğiz.

   -İnsanların en hayırlısı insanlara ve insanlığa faydası dokunanıdır Hadis-i Şerifi rehberimiz olacaktır.

   -Yönetimimiz, uzun süreden beri süregelen yönetimlerin belli çevrelerce tespit edilerek formalite olarak oylanması gibi bazı tarihi yanılgılara da son veren bir dönem açacaktır Vakfımızda.

   -Vakfın olanaklarını kişisel saygınlık kazanmak için değil, şahsı olanaklarımızı ve bilgi birikimlerimizi VAKFIN MENFAATLERİ ve SAYGINLIĞI İÇİN KULLANACAĞIZ.

   -Söz verip de yapmadığımız yada yapamadığımız icraatlar için karşımıza geçip bizi tenkit edenlere teşekkür edeceğiz ve hatta onlara en sert muhalefet özgürlüğünü tanımayı da görev bileceğiz.

   Bu düşünce ve inançla tüm MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİNE saygılar sunuyorum.

İZZET ERDOĞAN

OFHAYRAT VAKFI M.H.ÜYESİ

 

ÖZEL MESAJ GÖNDERMEK İSTEYENLER İÇİN

İzzet Erdoğan izzeterdogan61@hotmail.com 

Not: Sayın Abdullah Bey bu yazının virgülüne dokunulmadan bir resmimle beraber sitenizde yayınlanmasını rica ederim.