Allah cc. hayırlı Huzurlu makbul cuma ibadetleri nasip eylesin
25 Ekim 2013 Cuma Saat 01:32
Cuma ibadeti (Toplanma) çok önemli bir ibadettir, Şehir hükmünde yerlerde ulul emr imamlığında, bir cami veya alanda, hür erkeklerin katılımı ile eda edilen haftalık Müslümanların buluşmasıdır

HER İBADETTE OLDUĞU GİBİ CUMA İBADETİNİ DE FARZ, VACİP, SÜNNETLERİNİ DOĞRU VE EKSİKSİZ OLARAK ÖĞRENELİM, UYGULAYALIM İNŞAALLAH.
ULUL EMR OLMADIĞI YERDE (Günümüzde)  CEMAAT OLMAMIZ, EN TAKVAMIZI İMAM YAPMAMIZ, ONUN HÜKÜMLERİNE İTAAT ETMEMİZ EMREDİLMEKTEDİR.
Günümüzde iki rekat namaza indirgenen Cuma edasını mutlaka doğru sorgulayalım, İbadetlerimizle yalancı konumuna düşmeyelim İnşaallah.

Bismillahirrahmanirrahim «

" Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! El-azıym, el-kerim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin linefsihi la yemlikü linefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşüra. Ve es’elühüt-tevbete vel-mağfirete vel-hidayete lena innehü hüvet-tevvabür-rahiym ..."

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

___Ya Rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır . . .


" Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh." Amin . . .