.


TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU

BASIN BÜLTENİ

Son yıllarda bölgemizde yabancı mihrakların kışkırtmalarıyla münferit olaylarla gündeme gelen Trabzon’umuzun sağ duyu sahibi Trabzonlu hemşerilerimiz

Her türlü provokasyonlara maruz kalmasına rağmen bu tür eylemleri nefretle kınayıp, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ve tüm dünyada yaşayan her dine ve her millete mensup insanların yaşamına, dinine, milliyetine saygısını yitirmeyecektir.

Zoraki soykırım iddia dayatmalarıyla milletimizin içine nifak tohumlarını yaymaya çalışan, vatanımıza göz dikmiş emperyalist güçler, bunu Cumhuriyetin ilanı ile başaramayacaklarını anlamamazlıktan gelip Türk vatanı ve milleti üzerinde yeni senaryolar hazırlamaktan kaçınmamaktadır.

Ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğünden taviz vermeyen Karadeniz’e yönelik kışkırtıcı eylemlerini 15-20 yaşlarındaki genç kuşakların üzerinde yönlendirmeye çalışanlar aile yapısı bozulmayan Karadeniz insanının sağduyusuyla vatanı, milleti ve bayrağı uğruna oğlunu dahi adalete kendi elleriyle teslim ettiğini görmeliler.

Basınımızın güzide ismi Hrant Dink vatandaşımızın geçen sene ölen medeniyetin zenginliğini temsil eden din adamımız Andrea Santaro’nun vatandaşımız olarak acıları bizim acımızdır.

Binlerce yıllık tarihinde bir çok medeniyeti barındırmış Trabzon varlığını binlerce yıl daha tüm Türkiye vatandaşlarının ortak paydası olarak yaşayacaktır.

Menfur cinayetin arkasında olabilecek güçlere ve emperyalist devletlerin kirli emellerine karşı duran bir Trabzon ve yöre halkı ebediyen var olacaktır.

Her yurttaşımızla, Türk milleti varlığını ve bütünlüğünü güçlendirerek, birlik ve bütünlük içinde kenetlenmiş olarak tarihte var olmuş ve her zaman da var olacaktır.
Basın camiası ve ailesine başsağlığı dileriz.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Nurettin TURAN
Federasyona Çağrı
Güzel memleketimizi çeşitli nedenlerle bırakıp İstanbul’a gelmiş ve burada bir hemşeri hasreti, hemşeri sevgisi, hemşeri birlikteliği uğruna dernek kurmuş olup, birlik beraberliği yok olmamak ve daha da resmiyet kazandırmak için Globalleşen dünyada, birlik olup tek yürek olarak hareket etmek için sivil toplum kuruluşlarını bir araya gelme aracı, değişen anayasanın verdiği hakla, tüm derneklerin birliği olan Trabzon Dernekler Federasyonu çatısı altında toplanabilmek arzusuyla sizin derneğinizi de bu çatı altında görmek istiyoruz.

Bu davet Federasyonumuzun Türkiye’de daha güçlü ve söz sahibi olması için önem arz etmektedir.

Federasyonumuzun Tüzük değişikliği yapılmış olup her dernekten 3 kişi (1 Başkan, 2 yönetici) alacağınız yönetim kurulu kararı ile Federasyonumuza katılmanızı, Trabzonlu olarak, güçlü bir birlik oluşturabilmek için en geç 28 Şubat 2007’ye kadar Federasyonumuza temsilcilerinizi vermenaizi rica ederiz.

Ayrıca Tüzüklerinde Federasyona katılma kararı olan derneklerimizin genel kurul kararında da katılma kararı almaları halinde delege sayıları üye sayısıyla orantılı olarak Federasyonumuza verebileceğini bildiririz.

Gereğini en kısa zamanda yerine getireceğiniz inancıyla saygı ve sevgilerimizi sunarız.KATILIM EVRAĞI

info@ofhayrat.com