HABER MERKEZİNE

   Doğu Karadeniz Tarihi üzerine bir araştırma

PONTUS KİTABI İKİNCİ BASKIYI YAPTI

   Son dönemlerde, Doğu Karadeniz ile ilgili yapılan tüm tartışmalarda öne çıkan bir kavram var;PONTUS...

   Yapılan tartışmalarda temel olarak Pontus’un coğrafi alanı ve bölgedeki etnik yapılanmalar içerisindeki önemi hakkında çok çeşitli savlar öne sürülmekle birlikte, yapılan bu tartışmalardan her hangi bir sonuç alınamamıştır.

   Bunun nedeni bu coğrafyadaki diğer etnik yapılanmaların gözardı edilmesidir.

   Araştırmacı Haşim Albayrak tarafından yazılarak yayınevimiz tarafından hazırlanarak okuyucuya sunulan “Tarih Boyunca Etnik Yapılanmalar ve PONTUS” isimli kitap, temelde tüm Anadolu’ya dair tanımlar ve tespitler içeriyor olmasına rağmen, özelde son yıllarda yapılan çeşitli tartışmaların içeriğini tespit eden, ulusal ve uluslar arası alanda da halen tartışılmaya devam edilen, Doğu Karadeniz’in etnik yapısıyla ilgili tartışmalara bilimsel bir yön kazandırmaya çalışmaktadır.

   Kitap, Doğu Karadeniz’in binyıllar öncesi tarihsel sürecinden başlayarak, yüzyıllar öncesini belgeler ve tanıklarla, bugününü ise hem yerinde gözlem hem de yüzlerce kaynak kitaptan yararlanmak suretiyle, etnik ve tarihsel gerçeklerini gözler önüne seriyor.

   Kitap incelendiği takdirde görülecektir ki;Doğu Karadeniz’in neredeyse tamamını kapsadığı iddia edilen Pontus İmparatorluğu, Doğu Karadeniz’in oldukça renkli yapılanması içerisindeki renkelrden sadece biridir.

   Mayıs 2003 tarihinde 1. baskısı yapılan kitabın yoğun ilgi görmesi ve tükenmesi dolayısıyla Ağustos 2003 tarihinde genişletilerek ikinci baskısı yapılmış olduğu bilgilerinize sunulur.

   Kitabı değerlendirerek yayınlarınız içerisinde okuyucuya duyurulmak dileğiyle...

Babıali Kitaplığı Yayınları                                                              

Mustafa Demir

Yazar:Haşim Albayrak   GSM:0532.7744161

E-Mail: hasimal@e-kolay.net  hasimalbayrak@hotmail.com  hasimalbayrak@yahoo.com

BİLGİ İÇİN
Cemal Nadir sok.No.9 kat:1 Cağaloğlu-İstanbul
Tel:0212.5119395- 0212.52043 90-91
Web:ozanyayincilik.com   E-mail: info@ozanyayincilik.com

info@ofhayrat.com